Öğrenci Koçluğu

Psikolojik Testler ve Envanterler

Derneğimizde hiç bir ücret talep edilmeden, İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için,

1. Başarısızlık Nedenleri Anketi

2. Burdon Dikkat Testi

3. Öğrenme Stilleri Anketi

4. Çoklu Zeka Ölçeği

5. Hafıza Testi

6. Kaygı Ölçeği

7. Sınav Kaygısı Ölçeği

8. Stres Düzeyi Ölçeği

9. Mesleki Yönelim Envanteri

10. Algılanan Aile Desteği Ölçeği

11. Stres Testi

12. Stres Kaynağı Ölçeği

13. Problem Tarama Envanteri

14. Mesleki Olgunluk Ölçeği

 

uygulanmakta ve yazılı olarak raporlanmaktadır.